Festivalio misija
            Lietuvos ir Jurbarko krašto ateitis priklauso kūrybingiems žmonėms. Būtina skatinti žmonių kūrybiškumą ir saviraišką visose gyvenimo srityse. Kūrybiniai ieškojimai ir saviraiškos įgūdžiai įgyjami nuo pat vaikystės, išmoko žmogų surasti netradicinius sprendimų būdus, kai jis susiduria su naujomis problemomis ar uždaviniais. 
            Festivalio tikslas: suteikti žmonėms galimybę puoselėti kūrybinį pradą, reiškiantis mene, dailėje, muzikoje, šokyje, tautinio paveldo puoselėjime.